За якою формулою визначають радіуси світлих кілець Ньютона у відбитому світлі?

1) ; 2) ; 3) ; 4) .

11. Когерентними світловими хвилями називають …

1) … поляризовані світлові хвилі;

2) … світлові хвилі, які мають змінювану в часі різницю фаз;

3) … світлові хвилі однакової частоти і сталої в часі різниці фаз;

4) … світлові хвилі однакової інтенсивності.

12. Умова максимуму інтерференції світла:

1) ; 2) ; 3) ; 4) .

13. Якщо світлова хвиля відбивається від оптично густішого середовища …

1) … її фаза не змінюється;

2) … її фаза змінюється на протилежну;

3) … в її різниці ходу нічого не втрачається;

4) … в її різниці ходу втрачається половина довжини хвилі.

14. Оптична різниця ходу світлових променів, відбитих від тонкої плівки, визначається за формулою:

1) ; 3) ;

2) ; 4) .

15. Кільця Ньютона – це окремий випадок …

1) …інтерференції світла на тонкій прозорій пластинці;

2) …інтерференції світла на тонкому прозорому клині;

3) …дифракції світла на круглому отворі;

4) …дифракції світла на малому диску.

16. При накладанні двох світлових хвиль з однаковою частотою та постійною різницею фаз спостерігається …

1) … відбивання світла; 3) … інтерференція світла;

2) … поляризація світла; 4) … дифракція світла.


0730674912328158.html
0730751633916264.html
    PR.RU™