Конденсаторлар

Электр түрлендіргіш функциясы(егерде ол қолданса) неден тұрады:

қорек көзінен электр энергиясы түрленеді.

тораптың кернеуі Uс және тоғымен Iс сипатталады.

электр механикалық түрлендіргіш қабылдайды.

Электрдвигательдер

конструкциясы және жұмыс принципі бойынша бөлінеді

Асинхронды

Синхронды

Трансформатор

Электрикалық машиналар бұл

Генераторлар

Двигательдер

Компенсаторлар

Электрқозғалтқыштардың механикалық сипаттамалары:

1 қисық абсолютті механикалық сипаттаманың қатаңдығы

2 қисық механикалық сипаттаманың қатаңдығы

3 қисық механикалық сипаттаманың қатаңдығы

Электрқозғалтқыштың қуаты жоғары кезіндегі әрекеті:

Құнының жоғарлығы

ЭП жұмысы мен төмен ПӘК

ПӘК-тің жоғарлауына

Электрқозғалтқыштың қуатын таңдау үшін қойылатын талаптар

Эксплуатация шартына сәйкес конструкция

Қыздыру берілген деңгейден аспайды

Тұрқты шығын мәні

Электрлі микромашиналар кеңінен қайда қолданылады

Автоматикада

мұнайгазда

Телемеханикада

Электрмеханикалық түрлендіргіштің типтік құрылымы:

Корпус

Индуктор


0445035249865401.html
0445115164645007.html
    PR.RU™